»Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által” 2 Kor 5, 17-18.

Amikor ketten együtt játszanak, játszótársak lesznek, amikor egymás mellé kerülnek az iskolapadban, padtársak lesznek, amikor egymás mellett mennek az úton, útitársak lesznek. Amikor ketten házasságot kötnek, házastársak lesznek. S amíg a játszótársak a játék erejéig társak, a padtársak a tanulás erejéig társak, az útitársak az út idejére társak, addig a házasság valami egészen más. Főként az, amelyik Isten előtt megerősítést kap. A Biblia így figyelmeztet: amit Isten összeköt, azt ember szét ne válassza. Mert itt nem összeadódik az 1+1, hanem valami új egység jön létre. Új egység, amely nagyobb és erősebb lehet.

A régi kötelékek, ha teljesen el nem is múlnak, el nem szakadnak, mégis halványodnak. Mert valami új jön létre. Ennek az újnak pedig kell az erő, a hely, hiszen még alakul, növekszik, formálódik. Senki sem születik feleségnek, férjnek, édesapának, édesanyának. Ezeket a szerepeket meg kell tanulni. Nemrég azt olvastam, hogy kell hozzá vagy 20 év. Nem 1-2!!!, hanem 20. Addig mi a teendő? Addig ki kell tartani, megújulni, hinni, bízni, szeretni.

Egy biztos, a régi már sosem lesz a régi. Azért, mert az a régi elmúlt. Elmúlt az önmagamnak élés, elmúlt a gyermekkor, és lett helyette egyetlen ember felé érzett és folyamatosan tanulandó örök szeretet, hűség, bizalom. Ahogy a keresztyén életünkben is egyedül Isten felé irányul a bizalmunk, úgy szükséges, hogy a házastársak akár vakon is megbízzanak egymásban.

Az Ige arról is beszél, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Milyen jó is az, amikor a menyasszony és vőlegény is Krisztusban van! Ezen a közös alapon tudják  építeni a házastársi egységet. Azért van erre lehetőség, mert Jézus eljött erre a földre, hogy ember legyen, és emberként megmutassa, hogy van út vissza a Teremtő Istenhez. Békességet hozott számunkra, békességet önmagunkban és Istenben. Békességet abban, hogy a régi elmúlt és új jött létre. A keresztségben, a konfirmációban ennek örülünk. Annak, hogy van erre lehetőség. Mert Isten Jézusban mutatta meg szeretetét az emberek felé. Hibázunk, megbotlunk, elesünk, de van segítség és fel tudunk állni. Mert Ő közel jön és segítséget ad.

Az ige még arról is szól, hogy a régi kötelékek elmúlnak. Nos, a szülők felé való tisztelet és szeretet nem múlik el, de a házaspár leginkább egymásért  felelős.

Mitől lesz több a kapcsolat a házasságkötés után?

Mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy összetartoznak.

Egymás számára is bizonyosságát adják az összetartozásnak.

A szülők, barátok, rokonok számára pedig azt mutatja, hogy felelősséget vállalnak egymásért, egy új család jön létre, egy olyan, ami számukra nagyon fontos.

A Szentírás többször hasonlítja az Úristennel való kapcsolatunkat a házassághoz. Aki keresztyénné lesz, az új teremtés. A régi élete elmúlik és új jön létre, amely formájában talán hasonlít az elsőre, de tartalmában és lényegében mégis teljesen más. Így van ez a házasságban is. Valami új jön létre. S mint minden új, naponként formálódik. S mint minden újat, táplálni kell, vigyázni kell, tisztelni kell!!! Mindez pedig Istentől van!

Nagy Krisztina