A BHSZ története


A Bibliai Házassággondozó Szolgálat megalakulásáról és a kezdeti időkről Zika Klára készített riportot Pálhegyi Ferencné Líviával. Az alábbiakban ezt a riportot olvashatják.

Zika Klára: A ma már az egész Kárpát-medencében ismert Bibliai Házassággondozó Szolgálatról nehezen képzelhető el, különösen a fiatalabb nemzedék számára, hogy illegális misszióként indult! A nyolcvanas évek közepén lelkes amerikai ifjak és kisgyermekes családok érkeztek Budapestre azzal a céllal, hogy a magyar fiatalok körében bizonyságot tegyenek az Úr Jézusról. Az egyetemi kollégiumokat keresték fel, ott próbálták őket megszólítani. Rövidesen magyarok is csatlakoztak hozzájuk a kollégisták közül. A kommunista rendszer végén nyitottak voltak az emberek az értékesebb ideológiákra, a keresztyén tanításokra. Ebből a csoportból alakult meg a Timóteus Társaság, melynek egyik központja a Pálhegyi család lakása lett – én is itt láthattam először a Lukács evangéliuma alapján készült filmet, még csak narrációval. Dr. Pálhegyi Ferenc és felesége Lívia így ismerkedett meg egy amerikai házaspárral, akik házassággondozásra kaptak elhívást.

Pálhegyi Ferencné Lívia: Ebben az időben a mi házasságunkban is gondok voltak, mert a férjemet a tudományos munkája kötötte le, az öt gyermekünk nevelése túlságosan rám maradt. Örültünk amerikai ismerőseink ajánlatának, hogy kezdjünk el egy közös bibliatanulmányozást: vizsgáljuk meg, mit mond Isten igéje a házasság és család rendjéről, helyes működéséről. Mire a tanulás végére értünk, az Úr megújította mindkettőnk életét: szembesülnöm kellett azzal, hogy Isten a család fejének, papjának a férfit jelölte ki, az asszonynak pedig engedelmességet parancsolt! Nekem ez sok harcot jelentett, mert eddig én dirigáltam otthon, sokat hibáztam – nehéz volt átállni. Új felfedezéseinket a gyerekeinkkel is közölnünk kellett, értésükre hoztuk, hogy ezentúl nem tőlem kell engedélyt kérniük, hogy például hova és kivel mehetnek, hanem a papától. Az Úrral való kapcsolatunk megújulása azt is jelentette, hogy felébredt bennünk a vágy, hogy közösen is szolgáljunk az Úr Jézusnak, megtapasztalt ajándékait másoknak is továbbadjuk.  Feri rövidesen kidolgozta az első házassággondozó tematikát és összehívott egy baráti társaságot.

Zika Klára: Tudom, hogy Cseri Kálmán és Feri testvéri-baráti kapcsolatban voltak azóta, hogy Kálmán teológus lett Budapesten. Később, már házasként tőle hallottuk azt a bölcs summázást, hogy a házasság olyan, mint egy csecsemő, rendszeresen tisztába kell tenni és etetni kell.  Úgy emlékszem, először nem lelkesedett azért, hogy támogattátok ezt az amerikai missziót, a Timóteus Társaság munkáját.

Pálhegyi Ferencné Lívia: Feri folyamatosan tájékoztatta, tudott a megújulásunkról is, így amikor alakult egy új házaskör a gyülekezetünkben, Ferit kérte fel a vezetésére. Egy másik csoportban pedig gyermeknevelési előadás-sorozatot tartott.  Isten vezetése alatt hamarosan rájöttünk: nem elég csak a házasságról tanítani, az Úrral való kapcsolatot kell elmélyíteni, hiszen csak Ő tehet képessé a változásra!

„Kicsoda neked Jézus Krisztus?” – tettük fel a kérdést annak idején…  és hála Urunknak, ma is ez a szolgálatunk kiinduló pontja.  Engedelmeskedni az Úrnak, Aki majd külön-külön és együtt is munkálkodni fog bennük és gyógyítani fogja őket. Az Úrral való kapcsolat nélkül meddő minden jószándékú próbálkozásunk a javításra.

Áldás kísérte ezt a szolgálatot, egyre több nyári hetet kellett tartanunk, a megújult házaspárok közül többeket elhívott az Úr erre a szolgálatra. Az első 10-15 évben remek munkatársaink voltak a Tolnay-, Veres-, a Lengyel-, Szőllősy-, és Komjáthy házaspárok. Majd vidékről is egyre többen csatlakoztak: Debrecenből Mózes Áronék és Kovács Karcsiék, Mosonmagyaróvárról Faragóék, Győrből Csikósék,  Bodrogról Selmecziék.

Először a Református Házasságsegítő Szolgálat vezetője, Szarka Miklós és felesége segítettek nekünk, majd próbálkoztunk az Ethossal, végül a Biblia Szövetséghez csatlakoztunk. Feri Biblia és Család címmel újságot is indított, amely a BSZ Biblia és Gyülekezet című lapjának mellékleteként jelent meg. Szolgálatunk bővülése miatt csoportunk nagyon szorgalmazta az önállósodást, ezért egy egyesületet hoztunk létre és az újság is önállóan jelent meg.

Ahogy telt az idő, csatlakozott a fiatalabb nemzedék: a Nemeskéri-, Jaczkovits-, Kátoli-, Weber házaspár és még sokan mások.

Zika Klára: Együtt is, de különösen Feri állandóan úton voltatok. Híre ment az elcsatolt területeken élő magyar testvéreinkhez is, ahol szintén nagy volt a szükség. Hogyan lehetett ennek eleget tenni?

Pálhegyi Ferencné Lívia: A férjem lassan megtalálta azokat az előadókat, akik segítségére voltak a házassággondozó munkában, és nagy hangsúlyt fektetett a csoportvezetők képzésére is. A képzett csoportvezetők már a saját gyülekezetükben is alkalmasak voltak a házassággondozásra, házaspári bibliatanulmányozó csoportok vezetésére. Fótról például Nagy Zsolték és még két házaspár vett részt a képzésen, ők aztán Fóton indították el a házassággondozási szolgálatot.

Jelenleg Nemeskéri Pál az Egyesület elnöke, az újságot pedig Nagy Zsolték szerkesztik.