Ismerje meg munkatársainkat!


Pálhegyi Ferencné Lívia

Pálhegyi Ferencné Lívia

Anyukám sajnos egyedül kellett, hogy fölneveljen, de bölcs tanácsa szerint 16 éves koromra halasztottuk a konfirmációmat.
Ezután Pasaréten az ifibe kerültem, ahol egy csendesnapon meghallottam Jézus hívását és 17 évesen megtértem.
Az ifiben ismertük meg egymást a későbbi férjemmel, akivel 1961-ben házasságot kötöttünk.
Öt gyerekünk felnevelése idején tapasztaltuk, hogy az elkerülhetetlen házassági konfliktusok minket is próbára tettek, de Jézusba kapaszkodva Ő átvitt a nehézségeken - sok lelki testvér segítségével.
Az Úr ezután bízta férjemre a házasságok gondozását Isten bibliai útmutatásai alapján, amit 25 éven át végezhettünk 2016-ig.

Ambrusz Gábor és Zsuzsi

Ambrusz Gábor és Zsuzsi

Mindketten már fiatalon megismertük Isten szeretetét, és az életünkre nézve kerestük az Ő vezetését. Így házasodtunk össze 1990-ben az Keresztyén Testvérgyülekezetben. Azóta Budafokra költöztünk, és itt találtunk lelki otthonra a Budafoki Baptista Gyülekezetben. Presbiterként (Gábor) és gyermekmunkásként (Zsuzsi) segítjük a lelki családunk életét. Fiatal házasként, 1994-ben csatlakoztunk a BHSZ munkatársi közösségéhez, és az itt eltöltött évek nagyban segítették a saját házasságunk gondozását is. Négy gyermeket kaptunk az Úrtól, akikben sok örömünk van, a humor és az Úr Jézus kegyelmének öröme áthatja a családunkat. „…a hármas kötél nem hamar szakad el.” Préd. 4,12

Faragó György és Ica

Faragó György és Ica

1987-ben házasodtunk, mindketten másodszor, hitetlenül. Két leányunk született.
‘90-ben vidékre költöztünk, a tápiószelei gyülekezetbe kezdtünk járni, itt adtuk át az életünket Istennek. Házassági válságunk miatt ’97-ben részt vettünk a BHSZ csendeshetén, majd hamarosan, Isten iránti hálából beálltunk a szolgálatba.
"...újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn." Ézs 37,31

Gödör István és Zita

Gödör István és Zita

2008-ban kértük az Urat, hogy legyen segítségünkre a házassági fogadalmunk teljesítésében Budapesten a Torockó téren, amely mindkettőnk lelki születéshelye is egyben. Most Agárdon élünk 6 gyermekünkkel. A gárdonyi református gyülekezetben a házaskörben szolgálunk. Jelenlegi életszakaszunk meghatározó Igéje: „…vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek” Ézs 43.20

Kátoli Gábor és Veronika

Kátoli Gábor és Veronika

„Áldott az Úr, aki kegyelemmel bánt velem az ostromlott városban.” /Zsoltárok 31:21/

Baranya megyei és határon túli szolgálóként vagyunk jelen a BHSZ közösségében. Öt gyermekünk van, 2001 óta vagyunk házasok. Hisszük, hogy egyik legfontosabb a kapcsolatainkban: a JELENLÉT.

Komjáthy Károly és Éva

Komjáthy Károly és Éva

1981-ben házasodtunk össze, két fiunk született. Eleinte sokáig nem akartuk beengedni Istent életünk színtereire, így a házasságunkba sem. Pedig Ő elhalmozott minket szeretete jeleivel. Aztán másfél évtized múltán a változás mindkettőnk életében bekövetkezett, befogadtuk Jézus Krisztust.
Immár két évtizede veszünk részt a BHSZ munkájában. Hálát adunk Istennek, hogy lehetőséget ad megtapasztalni segítő kezét, gyógyító jelenlétét.
„Bizony tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké.”(Róm 11,36)

Kovács Károly és Kata

Kovács Károly és Kata

1985-ben elbizonytalanodva, de házasságot kötöttünk. Egy fiúval és egy lánnyal áldott meg Isten bennünket, azóta mindketten házasok. Saját erőnkből 7 évig jutottunk, amikor krízisbe kerülve mindketten megtaláltuk Isten szeretetét. Vele együtt házasságunk is megújult. Isten házasságot feltámasztó hatalmáról lassan 25 éve teszünk bizonyságot a BHSZ kereteiben.

Lengyel István és Ágnes

Lengyel István és Ágnes

44 éve vagyunk házasok (2018.) és 25 éve szolgálunk a Bibliai Házassággondozó Szolgálatban. Két gyermekünk és két unokánk született.
"Így szól az én Uram az Úr:
Az elveszettet megkeresem,
az eltévedtet visszaterelem,
a sérültet bekötözöm,
a gyengét erősítem,
a kövérre és erősre vigyázok,
úgy legeltetem őket ahogy kell"
(Ezékiel 34,16)

Mózes Áron és Zsuzsi

Mózes Áron és Zsuzsi

1984-ben kértük Isten áldását közös életünkre. A Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet tagjai vagyunk, ahol házas csoportot vezetünk, házas programokat szervezünk sok éve már. 4 fiunk és 7 unokánk van. A jelenleg a BHSZ-ben szolgáló munkatársi körhöz 1992-ben csatlakoztunk. Elhívást kaptunk arra, hogy amit Isten megismertetett velünk a házasságra vonatkozó tervéből, azt másokkal is megosszuk.

Nagy Zsolt és Eszter

Nagy Zsolt és Eszter

Isten kegyelme mindkettőnket fiatalon megtalált, így már hitben járva kerestünk társat magunknak. 2001-ben házasodtunk össze, jelenleg Fóton élünk, és négy gyermekünket neveljük. A BHSZ csapatának 2012 óta vagyunk tagjai.

Nemeskéri Pál és Éva

Nemeskéri Pál és Éva

27 éve vagyunk házasok. Isten nélkül élve nagy mélységbe jutottunk. A vállalkozás, a hajsza a pénz és a sikerek után, a rivalizálás felőrölte házasságunkat. Ekkor szólított meg Isten, és érthettük meg az Ő akaratát, életünkre és házasságunkra nézve. Négy gyermekünk van, Budakeszin lakunk, a Pasaréti Református Gyülekezet tagjai vagyunk. A Szolgálatba 15 éve illeszkedtünk be. Szeretnénk más házaspároknak is megmutatni az egyetlen utat.

Selmeczi László és Ottilia

Selmeczi László és Ottilia

1993-ban házasodtunk össze, Isten három csodálatos gyermekkel ajándékozott meg minket. Teológiai és lelkigondozói tanulmányainkat idehaza és külföldön végeztük. Életünk és hivatásunk a missziómunkához kötődik. Az elmúlt évtizedekben több Magyarországon működő missziónak munkáját segíthettük hosszabb-rövidebb ideig. A BHSZ-nek 2000 óta vagyunk tagjai. Jelenleg Mosonszentmiklóson élünk, a győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet tagjai vagyunk, ahol házaskört vezetünk, és a győri Örömhír Általános Iskola munkáját segítjük.

Jaczkovits Viktor és Márti

Jaczkovits Viktor és Márti

Varsányi Dániel és Kriszti

Varsányi Dániel és Kriszti

2012-ben mindketten hitben, az Úr áldását kérve házasodtunk össze. Hamar megtapasztaltuk, hogy a saját fejünk után menve még egy hitben kötött házasság is kerülhet válságba, akár többször is. Urunk viszont nem hagyott elveszni minket, újra és újra a megbocsájtás, megújítás és szeretet útjára vezetett, így visz győzelemre az önzőségünk és óemberünk felett nap, mint nap. Hisszük, hogy Isten célja és terve a házasságunkkal, hogy szeretetét tükrözve az Ő dicsősége ragyoghasson fel. Az Úr iránti szeretetünk és elkötelezettségünk vezérelt bennünket arra, hogy 2023-ban csatlakozzunk a BHSZ csapatához, amit maga az Úr adott elénk. 4 gyermekünkkel a budapesti Kelenföldi Református Gyülekezet tagjai vagyunk.

Weber István és Weberné Zsikai Marika

Weber István és Weberné Zsikai Marika

Mindketten átéltük: nem jó egyedül lenni. Egész fiatalkorunkban vágytunk házasságban élni. Nagyon igyekeztünk megtalálni az „igazit”, aki hűségesen kitart mellettünk. Hiányzott valaki, akivel megoszthatjuk a hétköznapok kis és nagy dolgait. Valaki, aki mellett őszinték és sebezhetőek lehetünk. Amikor egymástól függetlenül elhittük, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és egy megújult élettel tud megajándékozni minket, a párválasztás kérdését is rábíztuk. Ezután Isten úgy intézte az életünket, hogy útjaink hirtelen keresztezték egymást, szerelmesek lettünk és házasságot kötöttünk. Jézussal jártunk és szolgáltunk már két évtizede, amikor megfáradt a házasságunk. Meghívást kaptunk a Bibliai Házassággondozó Szolgálat egy hétvégéjére, ahol megújulhatott a kapcsolatunk és megtelt hálával a szívünk Isten iránt. Örömmel álltunk be a csapatba, hogy sok házaspárnak elmondhassuk: „Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37)