Kik vagyunk mi magyarok? (Nemzeti identitás, keresztyén hazafiság)

Sorozatcím: Ki kicsoda?
Előadó: Dr. Pálhegyi Ferenc
Elhangzott: 2006.10.30.
Helyszín: Ráday kollégium